50 ปีผูกพันคู่เกษตรกรไทย
หากคุณพร้อมก้าวไปกับเราพัฒนาเกษตรกรไทย
ธนาคารพัฒนาชนบท
Slider
ในการสมัครเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้โดยมีการเรียก เก็บเงิน กรุณาแจ้งที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 558-6555 ต่อ 8331-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่ออ่าน ประกาศสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 สาขา รับสมัคร 17-21 เม.ย.2560 ชำระเงิน 19-25 เม.ย.60
คลิกเพื่ออ่าน ธนาคารขยายเวลาการฝากประวัติผู้สมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 และการชำระเงินไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และเพิ่มเติมวุฒิการศึกษาดูรายละเอียดที่ คลิกเพื่ออ่าน
  © ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร