50 ปีผูกพันคู่เกษตรกรไทย
หากคุณพร้อมก้าวไปกับเราพัฒนาเกษตรกรไทย
ธนาคารพัฒนาชนบท
Slider
ในการสมัครเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้โดยมีการเรียก เก็บเงิน กรุณาแจ้งที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 558-6555 ต่อ 8331-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 (21/01/2563)
คลิกเพื่ออ่าน ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4 ในการสอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
คลิกเพื่ออ่าน โปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลผู้สมัครที่เสร็จสมบูรณ์ มิฉะนั้น ท่านอาจจะพลาดการสมัครงานกับ ธ.ก.ส.
คลิกเพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครพนักงานการเงินระดับ 4 (20/12/2562)
คลิกเพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง Call Center
คลิกเพื่ออ่าน แจ้งห้องสอบและเปลี่ยนแปลงเวลาในการสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทที่ 1 (Call Center)
  © ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร